Conferinte regionale in cadrul proiectului “Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din sectorul sanitar-PROSANIT”

OAMGR 15.01.2015