Acordarea primelor subventii in cadrul proiectului “Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din sectorul sanitar – PROSANIT”

OAMGR 27.03.2015 color rl