Anunt citatie in ziar Tribunalul Galati

Se citeaza la Tribunalul Galati, numitul Marcu Stefan,in calitate de parat in dosarul nr.850/121/2015 avand ca obiect adoptie adoptie major pentru data de06.07.2015,la sediul Tribunalului Galati camera sala3, complet c13f ora 8:30.