Anunt comunicare de catre Consiliul de Administratie al societatii MECON S.A. Brasov

Consiliul de Administratie al societatii MECON S.A. Brasov, comunica actionariolor societatii DECIZIA A.S.F. nr. 1078/05.06.2015, care prevede ca se admit la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. actiunile emise de sociatatea MECON S.A. Brasov (C.U.I. 1113237).