Conferinta finalizare proiect POSDRU ID 156800

Tiger Protector Company S.R.L. împreună cu patenerul său Asociația Sema, anunță finalizarea proiectului “Asigurarea dezvoltării profesionale pentru tinerii de mâine -” UN PAS SPRE VIITOR ”, finanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul major de intervenție. 2.1 Tranziția de la școală la viața active

Conferința de finalizare a proiectului va avea loc Joi, 10 Decembrie 2015, începând cu ora 10:00, în incinta Hotelului Inter Business din Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 56B, sector 3, București

La eveniment sunt invitați să participe studenți aparținând grupului țintă, reprezentanți ai firmelor cu activitate economică în zona de implementare a proiectului, reprezentanți din domeniul academic, precum și echipa de management și implemantare.

Tiger Protector Company S.R.L. împreună cu patenerul său Asociația Sema a implementat în perioada Iulie – Decembrie 2015 proiectul mai sus menționat, având ca obiectiv general crearea unui parteneriat performant între mediul academic și angajatori, cu scopul dobândirii, dezvoltării cunoștințelor și a aptitudinilor de muncă ale studenților pentru facilitarea unei inserții optime a acestora pe piața muncii.

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de 160 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ care au participat la stagiile de practica și au beneficiat de consiliere și orientare profesională. Toți studenții au susținut concursul pentru demonstrarea abilitaților dobândite in cadrul proiectului.

Vă așteptăm cu drag!

Persoană contact:

Liliana Gheorghiu

Responsabil informare și publicitate

E-mail: liliana.gheorghiu@tiger.ro

Tel: 021.253.27.00