Licitatie in Harghita – Selectare operator colectare deseuri

S. Filiala de Distributie a Energiei Electrice “Electrica Distributie Transilvania Sud” S.A. – Sucursala HARGHITA Anunta organizerea procedurii de selectare a unui operator economic autorizat pentru colectarea, transportul, valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate din activitate. Informatii privind cerintele tehnice si economice pentru ofertanti, listele cuprinzand tipurile si cantitatile estimate de deseuri supuse vanzarii si localizarea amplasamentelor de depozitare temporara sunt disponibile la “Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Harghita”, 530220 Miercurea Ciuc, str. Kossuth L., nr.1.

Termen limita de depunere 30.03.2016, pana la ora 14, la Biroul de mediu in cadrul sucursalei.

Informatii la tel.0266-205755 SAU 0372665755