Anunt pierdere carte de identitate si legitimatie student

Pierdut: carte de identitate, permis conducere, legitimaţie de student –emisă de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul”, toate actele pe numele CONSTANTIN ŞTEFAN BOGDAN (tel. 0764.488.800). Le declar nule.